👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Lid worden -  trudotrappers

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Lid worden

​Niet aangesloten leden kunnen, bij wijze van proef, maximaal tweemaal met de club meefietsen. Ze moeten er voor zorgen dat ze voor deze ritten persoonlijk verzekerd zijn.

​LIDGELD voor 2022 voor iedereen  (zowel familiaal als individueel) bedraagt 50 Euro.

Daar zijn inbegrepen:

lidmaatschap VBR (maandelijks informatieboekje)

lidmaatschap Sint-Trudotrappers (4 maal per jaar het club-boekje, Het jaar rond georganiseerde ritten, georganiseerde fietsreis en andere uitstappen)

​individuele verzekering

​Jongeren geboren na 2002 betalen 15  Euro

​U kunt overschrijven op de rekening van de St.-Trudotrappers bij Argenta op BE52 9730 5658 7309. BIC: ARS PB22 met vermelding van uw naam.